• Električni grijači kablovi i grijače mrežice za podna grijanja. 
  • Električni grijači za otapanje snijega i leda