Svuda gdje postoji potreba za sigurnosti, ekonomskim i tehnološkim potrebama grijaći kablovi upravljani elektronskom termostatima idealno su rješenje. Bez obzira dali se radi o zaštiti od smrzavanja ili dogrijavanju cjevovoda. Grijaći kablovi u širokoj su primjeni u industriji i prometu, 

Svuda gdje postoji potreba za sigurnosti, ekonomskim i tehnološkim potrebama grijaći kablovi upravljani elektronskom termostatima idealno su rješenje. Bez obzira dali se radi o zaštiti od smrzavanja ili dogrijavanju cjevovoda. Grijaći kablovi u širokoj su primjeni u industriji i prometu.

Zaštita od smrzavanja ili održavanje temperature fluida u spremnicima apsolutni su prioritet svake procesne industrije. Grijači kablovi napona 48V sa snagom od 20W/m zadovaljavaju sve industrijske sigurnosne i tehnološke standarde. 

12V, 24V, 36V…400V ili bilo koji drugi napon odnosno Ohmska vrijednost za naše grijače kablove i grijače mrežice nije problem. Podna grijanja, odleđivanja, zaštita od mrzavanja, ili neka druga aplikacija napajana DIREKNTO sa solarnih panela ili preko ivertera moguća je uz našu opremu.

INDUSTRIJSKI GRIJAČI ZA ZAŠTITU CJEVOVODA I GRIJANJE SPREMNIKA