Električni grijači sustavi svojom niskom temperaturom idealni su za brojne biljogojstvene aplikacije. polaganje grijača u klijališta ili oko samog korijena biljaka samo ju jedno od mnoštava aplikacija.

Električni grijači sustavi svojom niskom temperaturom idealni su za brojne biljogojstvene aplikacije. polaganje grijača u klijališta ili oko samog korijena biljaka samo ju jedno od mnoštava aplikacija. Preporučiva instalirana snaga: 75 – 100 W/m2 

Očuvanje pravilne temperature pri procesu proizvodnje vina ključna je stvar za kvalitetan proizvod. Grijači kablovi idealni su za grijanje / održavanje temparature metanih spremnika za vino.

Upravo sami pčelari su otkrili da bez pomoći grijačih kablova proces manipulacije medom zna biti gotovo nemoguć. Pravilna temperatura spremnika postže se efikasno i ekonomično uz upotrebu grijačih kablova i termostata. 

GRIJAČI ZA POLJOPRIVREDU GRIJANJE STAKLENIKA