Povrat novca i raskid ugovora 

 • Kupac može otkazati narudžbu nakon primitka naručene robe, ne navodeći za to razlog, u roku od 14(četrnaest) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest od kupca. Prodavatelj dostavlja kupcu potvrdu o primitku kupčeve izjave o raskidu. 
 • U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju bez odgode, a najkasnije u roku 14(četrnaest) dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.
 • Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava nakon povrata naručene robe.
 • Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, nekorišten, neoštećen i potpuno ispravan.  Proizvod mora biti popraćen originalnim dokumentima o kupnji(dostavnica, račun).
 • Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem. 

Isključenje prava na raskid ugovora 

 • Na temelju Zakona o zaštiti potrošača, kupac nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru:
  • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora
  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu
  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
  • o prodaji računalnih programa koje je potrošač otpakirao

 

 

Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju!